Rôl y Grŵp Cynghori

Dyma beth mae’r Grŵp Cynghori wedi’i wneud:

  • Darparu cyngor ac arweiniad ynghylch y dystiolaeth wyddonol a roddwyd i Gynulliad Natur y Bobl.
  • Gwirio’r adnoddau a’r deunyddiau a gyflwynwyd i Gynulliad Natur y Bobl, gan wneud yn siŵr eu bod yn gytbwys, yn gywir ac yn cynnwys safbwyntiau o’r pedair gwlad.
  • Helpu i roi cyd-destun i waith Cynulliad Natur y Bobl o fewn dadleuon ehangach ar golli bioamrywiaeth, y newid yn yr hinsawdd, a chynhyrchu a defnyddio bwyd.
  • Cysylltu rhaglen Cynllun Natur y Bobl â mentrau eraill er mwyn rhannu dysgu.
  • Rhoi cyngor a chymorth i’r tîm cyflawni i sicrhau bod y broses yn hygyrch ac yn deg i bawb oedd yn bresennol 

Mae gan aelodau’r Grŵp Cynghori arbenigedd yn y meysydd a fydd yn cael sylw gan Gynulliad Natur y Bobl: bioamrywiaeth, y newid yn yr hinsawdd, bwyd a ffermio. Maen nhw’n cynrychioli ystod eang o safbwyntiau ideolegol, gan gynrychioli gwahanol rannau o gymdeithas, gan gynnwys busnes, cynrychiolwyr llywodraethau, y byd academaidd, cyrff anllywodraethol, a grwpiau cymdeithas sifil.

Sut cawsant eu dewis?

Roedd tîm dylunio prosiect Cynulliad Natur y Bobl – sy’n cynnwys aelodau Involve ac aelodau staff yr RSPB, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r WWF – wedi creu rhestr fer a oedd yn canolbwyntio ar sicrhau bod y Grŵp Cynghori yn cynnwys y canlynol: 

  • Ystod eang o safbwyntiau.
  • Cynrychiolaeth o’r gwledydd datganoledig.
  • Cynrychiolaeth o wahanol rannau o gymdeithas.
  • Ffocws ar bontio’r cenedlaethau.
  • Dealltwriaeth o’r pwnc o dan sylw.

Cafodd y rhestr hefyd ei hadolygu gan ddau Arweinydd Academaidd sy’n gweithio ar y prosiect hwn.

Cwrdd â’r Grŵp Cynghori

Er mwyn gwneud yn siŵr bod Cynulliad Natur y Bobl yn ddiduedd ac yn deg, penodwyd Grŵp Cynghori annibynnol i wirio’r cynnwys oedd yn cael ei drafod a sut y cafodd ei gyflwyno.

Dyma pwy oedd yn y grŵp:

Professor Nathalie Seddon

Professor of Biodiversity, University of Oxford

Professor Pete Smith

Professor of Soils and Global Change, University of Aberdeen

Tom Chigbo

Community Engagement and Participation Manager, TPXimpact (formerly FutureGov)

Russell De’ath

Senior Specialist Advisor, Natural Resources Wales

Anurag Deb

PhD researcher, Queen's University Belfast

Dr Miranda Geelhoed

Policy and Project Development Coordinator, Scottish Crofting Federation

Nick Halfhide

Director of Nature and Climate Change, Nature Scot

Sarah Hendry

Director General, Country Land and Business Association (CLA)

Tony Juniper

Chair, Natural England

Aekus Kamboj (She/Her)

Environmental Officer, Ethnic-Minority Environmental Network (EMEN)

Dr Becca Lovell

Senior Lecturer, University of Exeter Medical School

Thomasina Miers

Co-Founder, Wahaca

Ali Morse

Water Policy Manager, the Wildlife Trusts

Nadeem Perera

Co-Founder, Flock Together

Hedd Pugh

Rural Affairs Board Chairman, National Farmers' Union (NFU) Cymru

Buzz Saltmarsh

FLAME - the youth branch of Land Workers' Alliance

John Watkins

CEO, National Association for Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs)

Dr Meriwether Wilson

Co-Director Ocean Leaders, University of Edinburgh

Grŵp Cynghori Nodiadau Cyfarfod

Cyfarfod Rhif 1

Lawrlwythwch a darllenwch nodiadau cyfarfod cyntaf y Grŵp Cynghori ar 4 Hydref 2022.

Cyfarfod Rhif 2

Lawrlwythwch a darllenwch nodiadau ail gyfarfod y Grŵp Cynghori ar 20 Hydref 2022.

Cyfarfod Rhif 3

Lawrlwythwch a darllenwch nodiadau trydydd gyfarfod y Grŵp Cynghori ar 22 Tachwedd 2022.

Cyfarfod Rhif 4

Lawrlwythwch a darllenwch nodiadau cyfarfod diweddaraf y Grŵp Cynghori ar 19 Ionawr 2023.

Ychwanegwch eich llais chi at Gynllun Natur y Bobl

Mae’r bobl wedi lleisio eu barn. Nawr mae angen i bawb weithredu.

Gyda’n gilydd gallwn wneud y cynllun hwn yn rhy fawr i’w anwybyddu.