Ymuna â sgwrs fwyaf y DU am ddyfodol byd natur, a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed.

Mae byd natur yn hanfodol - mae’n darparu’r bwyd rydym yn ei fwyta, yr aer rydym yn ei anadlu, a’r dŵr rydym yn ei yfed. Bydd Cynllun Natur y Bobl yn gweld pobl o bob cefndir yn rhannu syniadau ar sut y gallwn ni amddiffyn ac adfer byd natur y DU a’i wneud yn rhywbeth i fod yn wirioneddol falch ohono.  

Helpa i greu Cynllun Natur y Bobl drwy rannu dy syniadau am ddyfodol byd natur yn y DU.

Beth wyt ti’n ei garu am fyd natur yn y DU?
Beth fyddet ti’n ei golli pe bai’n diflannu? 

Dweda wrthym ni beth wyt ti'n feddwl

Helpa i greu Cynllun Natur y Bobl drwy rannu dy syniadau am ddyfodol byd natur yn y DU.

Beth wyt ti’n ei garu am fyd natur yn y DU?
Beth fyddet ti’n ei golli pe bai’n diflannu?

Dweda wrthym ni beth wyt ti'n feddwl