Cynllun Natur y Bobl

Mae Cynllun Natur y Bobl yn weledigaeth ar gyfer dyfodol byd natur, a’r camau y mae’n rhaid i bob un ohonom eu cymryd i’w ddiogelu a’i adnewyddu.

Am y tro cyntaf, cafodd y cynllun ei greu ar gyfer y bobl, gan bobl y DU, drwy broses annibynnol a diduedd. Cafodd ei rannu’n ddwy ran, sef Sgwrs Genedlaethol a Chynulliad Natur y Bobl.

Gweledigaeth Pobl ar gyfer y Dyfodol

Ychwanegwch eich llais chi at Gynllun Natur y Bobl

Mae’r bobl wedi lleisio eu barn. Nawr mae angen i bawb weithredu.

Gyda’n gilydd gallwn wneud y cynllun hwn yn rhy fawr i’w anwybyddu.