Polisi cwcis

Mae’r RSPB a’r partneriaid ac 89up wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan.  Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwneud defnydd llawn o’n gwefan ac i roi’r profiad pori gorau posibl i chi.

Beth yw cwcis ?

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu casglu gan eich porwr o wefannau y byddwch yn ymweld â nhw ac yna'n cael eu storio ar eich dyfais.  Caiff cwcis eu defnyddio'n helaeth er mwyn galluogi swyddogaethau gwefan a gwneud i wefannau weithio’n fwy effeithiol.

Sut mae rheoli cwcis

Yn ddiofyn, mae cwcis hanfodol yn rhai i optio i mewn ar eu cyfer, ac o ran cwcis dadansoddol a marchnata mae modd i ymwelwyr optio i mewn os ydynt yn dymuno.  I reoli eich dewisiadau cwcis eich hun, agorwch y gosodiadau ar waelod y dudalen hon.

Data personol

Nid yw cwcis yn cynnwys gwybodaeth bersonol, dim ond cyfres unigryw o lythrennau a rhifau ydyn nhw.  Mae rhagor o wybodaeth am sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd ar gael yn ein Hysbysiad Preifatrwydd yma.

Sut mae cysylltu â ni os bydd gennych unrhyw gwestiwn

Anfonwch unrhyw gwestiynau drwy e-bost at [email protected] neu drwy’r post at:

Swyddog Diogelu Data / Data Protection Officer
RSPB
The Lodge
Ffordd Potton
Sandy
Bedfordshire
SG19 2DL

Cwcis nad ydynt yn hanfodol

Google Analytics

Mae data personol nad oes modd ei adnabod yn cael ei storio a’i ddefnyddio i ddadansoddi ymweliadau â thudalennau gwe a defnydd o’r wefan.

Facebook Pixel

Mae’n galluogi’r RSPB a phartneriaid, WWF a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i fesur, optimeiddio a meithrin cynulleidfaoedd ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu ar Facebook.

Cafodd y Polisi Cwcis hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 21.09.2022.